Press "Enter" to skip to content

การทรงตัวนั้นก็เป็นพื้นฐานเบื้องต้น

การทรงตัวนั้นก็เป็นพื้นฐานเบื้องต้น

การทรงตัว

การทรงตัวนั้นก็เป็นพื้นฐานเบื้องต้นของกีฬาฟุตบอลที่มีความสำคัญมากในการฝึกกีฬาฟุตบอล และเพื่อเป็นการที่ช่วยในการเคลื่อนไหวร่างกายของเราได้อย่างคล่องแคล่ว และว่องไว ถ้าเรามีการฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง และมีการซักซ้อมทุกวัน และยังสามารถทำจะทำให้การเล่นกีฬาฟุตบอลนั้นเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และยังช่วยสร้างความสนุกสนาน และความเร้าใจภายในสนาม เพราะว่าท่าทางการทรงตัว ที่แตกต่างกันคนอื่น เพราะผู้ที่ผู้เล่นกีฬาฟุตบอลนั้นควรที่จะฝึกหัดให้มาก เพราะการเล่นกีฬาฟุตบอลนั้นจะช่วยทำให้การทรงตัวของเรามีการทรงตัวที่ดีขึ้น และจังหวะการใช้เท้าทั้งบนพื้นดิน และในอากาศ เพราะถ้านักฟุตบอลนั้นมีการฝึกฝนกันอย่างเต็มที่การเคลื่อนไหว และความสามารถของเราที่จะนำมาประยุคให้เข้ากับการเล่นกีฬาฟุตบอล เพราะถ้าเรารู้จักการถ่ายน้ำหนักตัวเองให้ไปสู่เท้าหลัก และเมื่อมีการครอบครองลูกฟุตบอล และการเตะลูกฟุตบอลให้กับเพื่อน หรือเลี้ยงลูกฟุตบอลเพื่อหลบหลีกคู่ต่อสู้ และการวิ่งตามแบบของลูกฟุตบอลนั้นจะวิ่งไปที่มุมสนาม และวิ่งหาช่องว่าง หรือว่าวิ่งตัดกันไปมาเพื่อหลอกคู่ต่อสู้ให้หลงทาง เพราะการวิ่งซิกแซ็กนั้นจะช่วยในการหลบหลีกเมื่อเลี้ยงลูกฟุตบอล หรือครอบครองลูกฟุตบอล เพราะการเคลื่อนที่ไปข้างหน้า หรือถอยหลังหลบไปทางซ้าย และไปทางขวา เพื่อหลอกคู่ต่อสู้ที่กำลังวิ่งตามเราให้หลงทาง และการทิ้งน้ำหนักตัวไปสู่ทิศทางที่จะเคลื่อนที่ไปนั้นจะช่วยให้เราเลื่อนไหวได้ดีขึ้น และเราได้มีจังหวะในการเตะลูกฟุตบอลมากขึ้น

Comments are closed.